Image

BÀI 1- TỪNG BƯỚC ĐỂ TẠO 1 REST API ĐƠN GIẢN BẰNG PHPTrước đây, chúng ta đã học cách làm thế nào để tạo, đọc, cập nhật và xóa (CRUD) các records trong bảng cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ PHP, MySQL và OOP (lập trình hướng đối tượng).

Hôm nay, trước khi chúng đến với Javascript, chúng ta sẽ học cách nào để tạo ra 1 API đơn giản bằng PHP. Nào, từng bước thực hiện nhé!

Nguồn dịch : https://www. codeofaninja.com/2017/02/create-simple-rest-api-in-php.html, https:// phppot.com/php/php-restful-web-service/

Bài viết này chứa các chủ đề như sau:

 1. 1/ Tổng quan dự án
  1. REST API là gì ?
  2. Tại sao chúng ta cần REST API ?
  3. REST API được sử dụng ở đâu ?
  4. REST API từng bước căn bản
 2. 2/ Cấu trúc tập tin
 3. 3/ Thiết lập CSDL
  1. Tạo bảng danh mục (categories)
  2. Đưa dữ liệu vào bảng danh mục
  3. Bảng Sản phẩm
  4. Đưa dữ liệu vào bảng sản phẩm
  5. Kết nối với CSDL
 4. 4/ Đọc sản phẩm
  1. Đối tượng sản phẩm (product object)
  2. Tạo 1 tập tin để đọc sản phẩm
  3. Kết nối với CSDL và bảng Sản phẩm
  4. Đọc sản phẩm từ CSDL
  5. Thêm phương thức read() cho sản phẩm
  6. Thông báo với người dùng không sản phẩm nào được tìm thấy
  7. Kết quả
 5. 5/ Tạo Sản phẩm
  1. Tạo tập tin create.php
  2. Phương thức create() sản phẩm
  3. Kết quả
 6. 6/ Đọc/Gọi 1 sản phẩm
  1. Tạo read_one.php file
  2. Phương thức readOne() sản phẩm
  3. Kết quả
 7. 7/ Cập nhật sản phẩm
  1. Tạo file update.php
  2. Phương thức update() sản phẩm
  3. Kết quả
 8. 8/ Xóa sản phẩm
  1. Tạo tập tin “delete.php”
  2. Phương thức delete() sản phẩm
  3. Kết quả
 9. 9/ Tìm Sản phẩm
  1. Tạo tập tin “search.php”
  2. Tạo phương thức search()
  3. Kết quả

10.0 Phân trang sản phẩm

10.1 Tạo "read_paging.php" file

10.2 Tạo "core.php" file

10.3 Tạo phương thức "readPaging()"

10.4 Tạo phương thức "count()"

10.5 Nhận "paging" array

10.6 Kết quả

11.0 Đọc danh mục chủng loại Categories

11.1 Đối tượng categories object

11.2 Tạo "read.php" file

11.3 Phương thức đọc "read()" sản phẩm

11.4 Kết quả

12.0 Tải source code về

13.0 Rồi gì nữa ?

14.0 Các hướng dẫn có liên quan

15.0 Ghi chú


[BÀI 2]: Còn tiếp


BÀI VIẾT KHÁC

SEO NĂM 2020: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN BẠN CẦN BIẾT ĐỂ CÓ THỂ THÀNH CÔNG

BÀI 1- TỪNG BƯỚC ĐỂ TẠO 1 REST API ĐƠN GIẢN BẰNG PHP

5 CÁCH THỨC ĐỂ KIẾM TIỀN TRÊN 1 BLOG NĂM 2020 – LỜI KHUYÊN TỪ 1 BLOG THỰC SỰ ĐÃ KIẾM ĐƯỢC TIỀN

CÁCH THỨC TỐI ƯU HÓA TỐC ĐỘ LOAD TRANG CỦA WEBSITE

CÁCH THỨC TỐI ƯU HÓA LANDING PAGES THU HÚT NGƯỜI DÙNG

16 PLUGIN BẢO MẬT WORDPRESS PHỔ BIẾN 2019

HACKER HACK WEBSITE WORDPRESS NHƯ THẾ NÀO ?

CHỨNG THỰC SSL CHO WEBSITE

CÁC KỸ THUẬT HACKING KHIẾN WEBSITE WORDPRESS BỊ “TRỌNG THƯƠNG” - PHẦN 2

CÁC KỸ THUẬT HACKING KHIẾN WEBSITE WORDPRESS BỊ “TRỌNG THƯƠNG” - PHẦN 1

TOP 40+ CÔNG CỤ KINH DOANH ONLINE NĂM 2020 NHÀ KINH DOANH CẦN CÓ - PHẦN 5

TOP 40+ CÔNG CỤ KINH DOANH ONLINE NĂM 2020 NHÀ KINH DOANH CẦN CÓ - PHẦN 4

TOP 40+ CÔNG CỤ KINH DOANH ONLINE NĂM 2020 NHÀ KINH DOANH CẦN CÓ - PHẦN 3

TOP 40+ CÔNG CỤ KINH DOANH ONLINE NĂM 2020 NHÀ KINH DOANH CẦN CÓ - PHẦN 2

TOP 40+ CÔNG CỤ KINH DOANH ONLINE NĂM 2020 NHÀ KINH DOANH CẦN CÓ - PHẦN 1

TOP 10 CÔNG CỤ NỀN TẢNG CHATBOT TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG CHATBOTS 2020 - PHẦN 2

TOP 10 CÔNG CỤ NỀN TẢNG CHATBOT TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG CHATBOTS 2020

CÁC THỦ THUẬT GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG NĂM 2020

FACEBOOK PIXEL LÀ GÌ VÀ SỬ DỤNG NÓ NHƯ THẾ NÀO ? - PHẦN 2

FACEBOOK PIXEL LÀ GÌ VÀ SỬ DỤNG NÓ NHƯ THẾ NÀO - PHẦN 1

Thiết kế bởi @Webdeponline.vn | Tags: Website chuẩn SEO, giá rẻ, giao diện đẹp, website giá 1 triệu đồng