Image

[7.3] SEO 101 - THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG WEBSITE QUA CÁC CÔNG CỤCó nhiều công cụ khác nhau được làm sẵn nhằm mục đích theo dõi vị trí trang web của bạn trên cỗ máy tìm kiếm, tình hình crawl site, các đánh dấu trang cho SERP (SERP features), và các công cụ đo lường liên kết, chẳng hạn như Moz Pro và STAT.

Moz và STAT APIs (trong số các công cụ đo) có thể lôi ra từ Google Sheets và các nền tảng dashboard nhằm mục đích thể hiện cho khách hàng xem và nhìn qua bảng thống kê SEO sơ bộ. Điều này cũng giúp chúng ta có nhiều sàn lọc view tốt hơn thông qua các công cụ đo.

Bảng điều khiển chẳng hạn như Data Studio, Tableau, và PowerBI có thể giúp bạn tạo ra các dữ liệu mang tính tương tác cao được thể hiện dưới dạng đồ thị.

Đánh giá sức khỏe 1 trang website với SEO website audit

Thông qua việc hiểu rõ các khía cạnh của website – hiểu vị trí hiện tại của trang trên cỗ máy tìm kiếm, bao nhiêu lượt người tìm tương tác với chúng, hiểu cách thẻ hiện nó ra sao, chất lượng nội dung, cấu trúc tổng quan, vân vân và mây mây… bạn sẽ có thể nhận ra nhiều cơ hội khám phá SEO tốt hơn.

Đòn bẩy của các cỗ máy tìm kiếm chính là giúp chúng ta nhìn ra toàn diện các cơ hội, cũng như các lỗi có khả năng mắc phải:

+ Google Search Console: Nếu bạn chưa xài qua, vậy hãy đăng ký sign up miễn phí trên Google Search Console (tạm dịch: Bộ điều khiển tìm kiếm của Google – Web 1 triệu đồng web1trieudong.com dịch và chú giải) và xác thực website của bạn. GSC là bộ thống kê các báo cáo đầy đủ và thực tiễn nhất mà bạn có thể phát hiện ra các lỗi sai, các cơ hội và các kết dính (engagement) với khách hàng.

+ Bing Webmaster Tools: cũng có chức năng tương tự với GSC. Trong những thứ đó, nó cũng thể hiện cho bạn về tình trạng site trên Bing và các lời gợi ý cải thiện hiệu quả website.

+ Ligthouse Audit (Kiểm toán hải đăng): Công cụ tự động của Google để đo lường kết quả hiển thị của website, độ tiếp cận, các ứng dụng web (web apps) đang chạy, và nhiều thứ khác nữa. Dữ liệu này cải thiện sự hiểu biết của bạn về việc một website hoạt động ra sao. Chúng ta thu về tốc độ cụ thể của website và các hiểu biết sâu sắc về người dùng trên website.

+ PageSpeed Insights – Cung cấp thông tin hiển thị website đang dùng Lighthouse và dữ liệu Chrome User Experience Report (Báo cáo trải nghiệm người dùng Chrome) từ thực tiễn đo lường người dùng.

 

Google PageSpeed Insights

Đo lường tốc độ truy cập trang theo thời gian trên thiết bị Desktop và Mobile của Google

+ Structured Data Testing Tool (Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc) – Đánh giá một website thông qua các schema markup (dữ liệu có cấu trúc) phù hợp.

+ Mobile Friendly Test – Đánh giá người dùng truy cập website của bạn trên thiết bị di động, máy tính bảng.

+ Web.dev : Cung cấp các cải thiện toàn diện việc sử dụng Lighthouse và cung cấp khả năng để theo dõi các tiến trình theo thời gian.

+ Tools for web devs and SEOs (Bộ công cụ cho các lập trình viên web và SEO): Google cung cấp các bộ công cụ mới cho các lập trình viên website và SEOs, và bạn hãy xem các bản mới tung ra qua link nhé.

Crawlability (quét)

Các trang web của bạn có được quét qua bởi cỗ máy tìm kiếm chưa, hay là tình cờ bị chặn Googlebot, hoặc Bingbot trong file robots.txt ? Trang website của bạn có dùng đúng cấu trúc file sitemap.xml không, và đặt có đúng vị trí để giúp các crawler có thể dễ dàng truy cập trên trang chính không ?

Indexing (lập chỉ mục)

Vậy làm thế nào để biết trang web của bạn có được phát hiện bởi Google không ? Đơn giản thôi, vào Google gõ site:yoursite.com (ví dụ: site:web1trieudong.com) hoặc gõ: site:yoursite.com/specific-page (ví dụ: site: webdeponline.vn/kien-thuc.htm chẳng hạn) để bạn có thể biết Google có ghi nhận không. Nếu bạn thấy không có kết quả ghi nhận (indexing), hãy xem và đảm bảo rằng thẻ meta robots=”noindex” không có dính trên trang để ngăn lập chỉ mục index và tìm kiếm của các crawlers nhé.

 


Thiết kế bởi @Webdeponline.vn | Tags: Website chuẩn SEO, giá rẻ, giao diện đẹp, website giá 1 triệu đồng

Web 1 triệu đồng